Archiv: Květen 2008

Z Mysql na Oracle: migrace aplikace v Grails

30. 5. 2008 v 23.19

Nedávno jsem dokončil migraci našeho prototypu v Grails. Původně jsme ho vyvíjeli na MySQL, ale finální systém musí pracovat na Oracle. V tomto příspěvku shrnu potíže a rozdíly, na které jsem při migraci DB narazil.

Vytvoření uživatele

Jelikož nejsem administrátorem Oracle, chvíli mi trvalo, než jsem dal dohromady skript, který vytvoří uživatele a příslušná práva pro aplikaci v Grails. Tento skript je pouze pro vývoj.

CREATE user grails IDENTIFIED BY grassword;
GRANT connect  TO habilion;
GRANT CREATE TABLE TO habilion;
GRANT CREATE sequence TO habilion;
GRANT unlimited tablespace TO habilion;

Omezení délky identifikátoru

Obvykle nepoužívám identifikátory dlouhé 30 znaků. Ale je tu chyták.
Představte si dvě třídy: Author a Content. Autor může tvořit různý textový obsah.
Představte si teď vícero různých typů obsahu - kniha, noviny, elektronické noviny, vědecký článek…
Tuto situaci můžeme tedy namodelovat následujícími třídami:

Class Content {
  static belongsTo = [ contentAuthor : Author ]
}
 
Class Book extends Content {}
Class Newspaper extends Content {}
Class ElectronicNewspaper extends Content {}
Class ScientificArticle extends Content {}
 
Class Author{
  static hasMany = [ contents : Content ]
}

A teď ten chyták: databázová tabulka ‘content’ obsahuje dlouhé sloupce:

content_author_id
newspaper_content_author_id
electronic_newspaper_content_author_id
book_content_author_id
scientific_article_author_id

Jak je vidět, není vůbec těžké dostat se na hranici 30 znaků. Když se na to podíváte podrobněji, uvidíte řešení. Názvy sloupců jsou složeny z názvu třídy dědící od Content a ze jména proměnné ukazující na nadřízenou entitu.
Přejmenoval jsem tedy contentAuthor na ca, vytvořil getter a setter pro vlastnost contentAuthor a zkontroloval všechny kusy kódu typu “new Book…”. Ať žije MVC!

Velikost sloupce

Druhým velkým problémem byl sloupec String. Měl jsem sloupec s řetězci do 10 000 znaků.

Class Content {
  String abstract
  static constraints = { abstract(maxSize:10000) }
}

Ten se přeložil do datového typu Long. Bohužel je v ovladači Oracle JDBC chyba, která vyvolává při zpracování datového typu Long velmi ošklivé chybové hlášky. Na webu je nějaké náhradní řešení, ale funguje jen s některými verzemi Oracle. Navíc je povolen nejvýš jeden sloupec typu Long v každé tabulce. Změnil jsem tedy velikost na 4000 znaků a sloupec se vytvořil jako VARCHAR2.

A je to!

Aktualizováno: Prázdné řetězce

Musím ještě zmínit fakt, že Oracle nerozlišuje mezi hodnotou null a prázdným řetězcem. Když se tedy pokoušíte uložit do databáze Oracle prázdný řetězec, uloží se ve skutečnosti jako hodnota null.

Problém nastává, když máte sloupec, který nesmí obsahovat null a pokusíte se uložit prázdný řetězec „“. Pro Grails to není hodnota null a nepoužije se tedy předdefinovaná hodnota. Pro Oracle je to null a tudíž porušení integritního omezení…

Vítejte

30. 5. 2008 v 17.03

Vítejte na stránkách Zmok napsal CZ!